Bombaykull planeras till hösten/vintern!

Båda katterna är gentestade GM2: N/N, HK: N/N, BHD: N/BHD (en förälder bärare), PKD1: N/N

alice
S*Activity's Alice Cooper BURn
xtra
Securitazz Xtravaganza BOM non

Stamtavla 

Väntat färgutfall BOM non  (Svart)

 

Stäng meny