Kull planerad till hösten/vintern 2019

ragnar
S*Lovestory's Chuck Norris
S*Lovestory's Belinda Carlisle 
brunsköldpadd burma
S*Lovestory's Belinda Carlisle

stamtavla

Väntat färgutfall:

Bruna, choklad och röda hanar (eventuellt, blå, lila och creme också)

Brunsköldpadd, chokladsköldpadd och röda honor (eventuellt blåsköldpadd, lilasköldpadd och creme också)

Bombaykull planeras till hösten/vintern!

Båda katterna är gentestade GM2: N/N, HK: N/N, BHD: N/N, PKD1: N/N

 

Kitakiss Barack Obama
Securitazz Xtravaganza BOM non n

Burmakull planeras!

Kull planeras mellan Benny och Kari.

Båda katterna är GM2: N/N, HK: N/N, BHD: N/N

benny
FI*AuroraAustralis Benny Andersson BURd
kari
S*Zagamin Kari BURg

stamtavla

Väntat färgutfall:

Hanar, förväntad färg: Brun, blå, choklad, lila, röd, creme
Honor, förväntad färg: Brunsköldpadd, chokladsköldpadd, blåsköldpadd,lilasköldpadd, röd, creme

Stäng meny