Burmakullväntas den 4:e juli

Disa är nu helt klart dräktig!
Båda förädrar GM2: N/N, HK: N(n
BHD: N/P (en förälder bärare)

alice
S*Activity's Alice Cooper, BURn
(N) Tulip's Dicentra, BURd
(N) Tulip's Dicentra, BURd

stamtavla

Väntat färgutfall:

Röda hanar

Brunsköldpadd, och chokladsköldpadd honor

Stäng meny