Kattungarna är registrerade i Felis Belgica FIFe, vaccinerade, id-märkta, besiktade och försäkrade från sex veckors ålder.
En Bombaykattunge kostar 16.000 kronor.
Vid köp av flera eller om du är en återkommande köpare lämnas rabatt.

Bombaykull väntas i oktober 2021

Ask och Xtra har parats och kull väntas den 16:e oktober
Båda förädrar GM2: N/N, HK: N/N, BHD:N/N

ask
Jera Ask, BOM non
xtra
Securitazz Xtravaganza, BOM non

stamtavla

Väntat färgutfall:

BOM non (endast svarta)