Bombaykull förhoppningsvis på gång.

Om de lyckats kan jag se ”hallontuttar” den 21/7 och är det positivt så väntas kull den 3:e september

S*Lovestory's Rammstein BURn
S*Lovestory's Rammstein BURn
IC S*Tiddlywinks Salmiakki BOM
IC S*Tiddlywinks Salmiakki BOM

 S*Lovestory’s Rammstein & IC S*Tiddlywinks Salmiakki
Båda förädrar GM2: N/N, HK: N/N, BHD: N/N

Alla ungar blir Bombay

Bombaykull förhoppningsvis på gång

Om de lyckats kan jag se ”hallontuttar” den 25/7 och är det positivt så väntas kull den 7:e september

markku1
IC S*Lovestory's Markku Musta BOM
IC Thia de Perle de Calins BOM
IC Thia de Perle de Calins BOM

IC S*Lovestory’s Markku Musta BOM x CH Thia de Perle de Calins BOM

Båda förädrar GM2: N/N, HK: N/N, BHD: N/N, FIV/FeLV negativa

Alla ungar blir Bombay

stamtavla